ΠΛΟΥΣΙΑ ΤΕΧΝΗ ΣΕ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 19:30
Διάρκεια 27 Φεβρουαρίου - 16 Μαρτίου
Τρίτη - Παρασκευή 10:30 - 12:30 π.μ. & 15:00 - 18:00
Σάββατο 10:30 - 14:00